Skróty klawiszowe w konsoli

Kilka przydatnych skrótów, które bardzo ułatwiają pracę w terminalu. Działają też w takich aplikacjach jak irssi czy ekg2.

Przemieszczanie się

Alt+B
Przeskakujemy jedno słowo w tył
Alt+F
Przeskakujemy jedno słowo do przodu
Ctrl+E
Przeskakujemy na koniec linii
Ctrl + A
Przeskakujemy na początek linii

Kasowanie

Ctrl+W
Skasuj jedno słowo na lewo od kursora
Alt+D
Skasuj jedno słowo na prawo od kursora
Ctrl+U
Skasuj wszystko na lewo od kursora (w zsh kasuje całą linię)
Ctrl+K
Skasuj wszystko na prawo od kursora

Zamiana znaków

Alt+C
Zamień pierwszą literę w wyrazie na Wielką, a kolejne na małe.
Alt+L
Zamień wszystkie znaki w wyrazie na prawo od kursora na małe litery
Alt+U
Zamień wszystkie znaki w wyrazie na prawo od kursora na Wielkie litery

Przeszukiwanie i dopełnianie

Ctrl+R
Przeszukaj historię. Ponowne wciśnięcie kombinacji przeskakuje do kolejnego wyniku
Alt+P(Esc, P) Alt+N(Esc, N)
[W zsh] Dopełnij daną komendę z historii. Bardzo pomocne! Kolejne wciśnięcia poruszają się po historii danej komendy. Pomocne jest ustawienie w .zshrc podpięcie tych komend do strzałek w górę / w dół
1
2
bindkey "^[[A" history-search-backward  
bindkey "^[[B" history-search-forward
Załadować komentarze?